Predugovorna obavijest

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, NN 19/22  Članak 60., obaveza Prodavača je da predugovorno obavijesti Potrošača o pravima i obavezama iz eventualnog kasnijeg međusobnog ugovora. Dokument predugovorne obavijesti Prodavač, Andabaka d.o.o., šalje Potrošaču uz ponudu koju je Potrošač zatražio. Ukoliko Potrošač, nakon pregleda i razumijevanja ponude i predugovorne obavijesti, pošalje narudžbu, smatra se da time potvrđuje ugovor. Potvrdom ugovora obavezuje se na plaćanje po uvjetima na ponudi ukoliko je roba i/ili usluga dostupna.

 

Predugovorne obavijesti prema Članku 60. Zakona o zaštiti potrošača

1.  Potrošač će elektronskom poštom uz ovaj dokument dobiti i ponudu na kojoj će biti naznačena roba ili usluge koje Potrošač potražuje. Na samoj stranici www.andabaka.hr uz robu stoje opširne informacije te se Potrošač obavezuje da će tek nakon pregleda i razumijevanja istih zatražiti Ponudu.

2. Naziv i sjedište Prodavatelja: Andabaka d.o.o. – Kopilica 21a –  21000 Split  – telefon:021/453880 – elektronička pošta: andabaka@andabaka.hr

3. Andabaka d.o.o. prodajom putem Internet stranice www.anadabaka.hr nastupa u svoje ime

4. Zemljopisna adresa i kontakt za eventualne pritužbe: Andabaka d.o.o. – Kopilica 21a –  21000 Split  –  telefon:021/453881 – faks:021/453893 – elektronička pošta: marica@andabaka.hr

5. Maloprodajna cijena robe i usluge uz troškove dostave odmah su naznačeni na ponudama koje su sastavni dio ove obavijesti

6. Andabaka d.o.o. nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije

7. Načini plaćanja, uvjeti isporuke, ponude i rješavanje pritužbi:

Transakcijsko plaćanje, prije dostave – Internet bankarstvom, općom uplatnicom, virmanom:
Korisnik: Andabaka d.o.o.   IBAN: HR9224020061100065575  Model: 02
Poziv na broj odobrenja: ______ (upisati broj ponude)
Opis plaćanja: Internet trgovina – ______ (upisati broj ponude)

Kreditno plaćanje – Kartice, prije dostave:
Erste: Diners do 12 rata ; Master Card ERSTE, Maestro ERSTE i Visa ERSTE jednokratno
PBZ: Visa Premium PBZ, Maestro PBZ i Visa PBZ do 10 rata
ZABA: Visa ZABA, Master Card ZABA i Maestro ZABA do 12 rata
SVE OSTALE BANKE U HRVATSKOJ: Sve kartice jednokratno 

 

 

UVJETI ISPORUKE, PONUDE I RJEŠAVANJE PRITUŽBI:

Prije upita za ponudu, izvršenja narudžbe i uplate, bez obzira o vrsti plaćanja, Potrošač se mora registrirati na www.andabaka.hr.  Sve ponude vrijede 3 dana od dana izdavanja. Ukoliko Potrošač namjerava uplatiti ponudu nakon 3 dana od dana izdavanja, obavezno mora provjeriti cijenu i raspoloživost robe te u slučaju potrebe zatražiti novu ponudu prije potvrde narudžbe. Ponuda za dostavu dogovara se direktno s trgovcem ovisno o području.

Dostava naručene robe, ukoliko je raspoloživa na skladištu, obavlja se u roku 24 sata od trenutka kad Potrošačeva uplata stigne na račun Andabaka d.o.o. prema važećoj ponudi. Vikendi i blagdani se ne računaju u rok isporuke. Dostava se vrši na način „do ulaza u kuću“ Ukoliko roba nije raspoloživa na skladištu, rok dostave je najčešće od 2 do 10 dana ili iznimno duže od toga roka ukoliko se radi o specifičnim artiklima. Andabaka d.o.o o detaljima isporuke za pojedini artikl obavještava kupca prilikom izdavanja ponude, odnosno naknadnom obavijesti ukoliko dobavljač kasni sa isporukom. Potrošač može otkazati narudžbu i zatražiti povrat eventualno plaćenih sredstava ukoliko se prekorači posljednji dogovoreni rok isporuke. Ovakvim otkazom narudžbe Andabaka d.o.o. odmah vraća uplaćeni novac. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda iz razloga što proizvod trenutno nemamo na zalihi, a kojeg dobavljač više ne može isporučiti po zadanim uvjetima iz ponude, dužni smo kupca obavijestiti pismenim putem te kupac tada odlučuje između: otkazivanja narudžbe ili prihvaćanje novog roka isporuke sa novim uvjetima koji važe na dan buduće isporuke. Ovakvim otkazom narudžbe Andabaka d.o.o. odmah vraća uplaćeni novac. Andabaka d.o.o. ne odgovora za eventualnu štetu prouzročenu otkazivanjem narudžbe. Kupac je dužan odmah prilikom preuzimanja robe provjeriti stanje pošiljke i o eventualnim vidljivim oštećenjima ambalaže i/ili robe zatražiti od dostavljača da se pismeno očituje o viđenom, reklamacijom. Kupac nije dužan preuzeti robu sa fizičkim oštećenjem.

Andabaka d.o.o zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako kreditna/debitna kartica nije ispravna ili ako se ne može autorizirati. Andabaka d.o.o zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako postoji sumnja u prijevaru ako pri tome elektroničkom poštom ili telefonskim pozivom obavijesti kupca. Andabaka d.o.o zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako nije moguće kontaktirati kupca. Andabaka d.o.o zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je adresa nepostojeća ili se iz danih podataka ne može dostaviti proizvod na tu adresu. Andabaka d.o.o zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je na mrežnoj stranici očita greška u cijeni ili karakteristikama proizvoda.

Sve pritužbe možete u pisanom obliku poslati na:

Poštanska adresa: Andabaka d.o.o ; Kopilica 21 a ; 21 000 Split

e-pošta: marica@andabaka.hr ; fax: 021/453-893

Telefon za informacije: 021/453-888
Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije 15 dana od primitka prigovora. Ukoliko ne dobijete odgovor u propisanom roku možete se obratiti najbližem Državnom inspektoratu ili na neku od udruga za zaštitu potrošača kao što je::

Udruga za zaštitu prava potrošača – Dalmatinski potrošač – Iločka 6
Tel./fax. 021/ 503 365 ; e-mail. info@potrosac-split.org

8. Jednostrani raskid ugovora:

Kupac s ugovorom na daljinu (Internet trgovina www.andabaka.hr) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 79. ZZP), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. Ukoliko kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, pravo kupac za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci. Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

 

STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Pravo na jednostrani raskid ugovoraPotrošač može, ne navodeći razlog, raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.Pravo na odustajanje počinje teći od ………………. (popunjava trgovac prije nego što dostavi obrazac potrošaču).Ukoliko potrošač nije dobio ovaj obrazac, rok za jednostrani raskid počinje teći od dostave ovog obrasca i ističe nakon jedne godine i 14 dana.Ukoliko potrošač nije dobio sve tražene informacije, rok za jednostrani raskid počinje teći od trenutka kada potrošač dobije te informacije, i ističe nakon tri mjeseca i 14 dana.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao (npr. pismo poslano poštom, elektronička pošta).

Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove.

Zabrana plaćanja unaprijed

Za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati bilo kakvo plaćanje unaprijed, davanje jamstava, rezervaciju novca na računu, izričito priznanje duga ili izvršenje bilo koje druge financijske transakcije.

Ova zabrana ne odnosi se samo na plaćanje trgovcu nego i trećim stranama.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora– Za (naziv i adresa trgovca)(*):– Ovime Vas obavješćujem(o) da želim/želimo raskinuti ugovor,– Datum zaključenja ugovora (*):– Ime(na) potrošača (***):

– Adresa/e potrošača (***):

– Potpis(i) potrošača (samo ako je ovaj obrazac predan na papiru) (***):

– Datum (***):

(*) Popunjava trgovac prije predaje obrasca potrošaču.

(***) Popunjava(ju) potrošač(i) kada koristi/e ovaj obrazac za jednostrani raskid ugovora.

 

Potvrda primitka informacija:

Potpis potrošača:

 

9. Dužnosti Potrošača ukoliko koristi pravo jednostranog raskida ugovora

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. (Članak 84.) U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama ovoga odjeljka. (Članak 82.) Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 81. ovoga Zakona, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor. (Članak 84.) Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe, osim ako je trgovac pristao snositi te troškove ili ako je trgovac propustio obavijestiti potrošača o tome da je dužan snositi te troškove. (Članak 84.)

 

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

 

10. Ostale dužnosti Potrošača ukoliko koristi pravo jednostranog raskida ugovora

Ukoliko je Kupac vratio proizvod, prema Jednostranom raskidu ugovora u originalnom obliku kakav je i isporučen, Prodavatelj mora u roku od 14 dana izvršiti cjelokupni povrat sredstava, osim onih koje su prema gore navedenom obaveza kupca.

 

11. Slučajevi kada se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora :

 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • ukoliko kupljeni proizvod ili rezervni dio ugrađuje neovlaštena osoba ugovor
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 • ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 • predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora

12. Materijalni nedostatci

Proizvođač garantira da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu sa priloženim uputama i jamstvenim listom, u garantnom roku pravilno funkcionirati. U slučaju nedostataka i neispravnosti proizvoda prema Članku 47. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22), primjenjuje se Zakonu o obveznim odnosima (NN 126/21). Kod pregleda robe, Prema Članku 403. ZOO-a, kupac na daljinu u roku od 8 dana mora obavijestiti Prodavatelja o vidljivim nedostatcima. Kod zajedničkog pregleda robe Potrošača i Prodavatelja, Potrošač je dužan odmah priopćiti svoje primjedbe. Ukoliko se Potrošač ne drži ovih rokova gubi pravo koje mu po osnovi pripada. Prema članku 404. ZOO-a u slučaju skrivenih nedostataka rok za prijavu je 6 mjeseci od predaje stvari.

Članka 410. : Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako prodavatelj nije uklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak u skladu s člankom 410.a stavcima 2. i 3. ovoga Zakona, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju prodavatelja da ga ukloni odnosno ako je prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora.

Prema Članku 410. ZOO-a Potrošač koji je pravodobno i uredno obavijestio Prodavatelja može po svom izboru zahtijevati da: prodavatelj nedostatak ukloni, da mu preda drugu stvar bez nedostatka, zahtijevati razmjerno snižavanje cijene, izjaviti da raskida ugovor.

Ako je nedostatak neznatan Potrošač nema pravo na raskida ugovora, ali mu pripadaju sva druga prava, uključujući i pravo na popravljanje štete. Prema Članku 412. stavak 1., Potrošač može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

13. Jamstvo

Izjava o jamstvu – Svi aparati u Andabaka trgovini imaju najmanje dvogodišnje jamstvo ukoliko je za kućansku upotrebu. Rezervni dijelovi imaju jamstvo 6 mjeseci. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Materijalne nedostatke i popravke u jamstvenom roku za koji je Proizvođač izdao jamstveni list, o svom trošku, otklanja isključivo ovlašteni servis Proizvođača, koji prilikom pregleda utvrđuje da li roba podliježe jamstvu. Rezervni dio mora ugraditi ovlašteni servis sa stručnom osobom. Prema Članku 423. ZOO-a, ako proizvođač ili prodavač jamče za ispravnost robe u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako stvar nije ispravna, zahtijevati kako od prodavatelja tako i od proizvođača, da robu poprave u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje preda ispravnu stvar.  Kao razuman rok obično se uzima 45 dana od prijema proizvoda na servis te nakon toga stranka može zatražiti novi aparat ili povrat novca od trgovca sa potvrdom servisa o nemogućnosti popravka u razumnom roku. Proizvođač je obavezan uz servis osigurati i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupovine. 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke. Potrošač nema pravo na naknadu troškova i popravke u jamstvenom roku ukoliko se nije pridržavao uvjeta iz jamstvenog lista te je time uzrokovao materijalne nedostatke i/ili kvar robe.

 

14. Polog Potrošač ostavlja samo u slučaju narudžbe specifičnih artikala, i to u vrijednosti 30% maloprodajne cijene istih. O pologu kao i o uvjetima Potrošač dobiva obavijest u ponudi.

 

15. Andabaka d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda jer ih dobiva iz drugih izvora. Najstrože je zabranjeno je koristiti Andabaka d.o.o. Internet trgovinu za bilo koju vrstu ilegalnog djelovanja i pokušaje bilo kakve izmjene podataka, kao i bilo koju vrstu zlouporabe u otežavanju rada kojom se može prouzročiti šteta Andabaka d.o.o.. Za sve eventualne ovakve vrste izmjena na Andabaka Internet stranici, Andabaka d.o.o. pridržava pravo otkazivanja Ugovora o kupovini sa kupcima.

 

16. Andabaka d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti i odnosi između korisnika i kupaca sa tvrtkom Andabaka d.o.o. podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora, stranke će pokušati spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, nadležan je sud u mjestu sjedišta Prodavatelja.

Samo zakonski zastupnici mogu sklapati ugovore za maloljetne i poslovno nesposobne osobe.

Narudžbom Potrošač prihvaća sve uvjete poslovanja, uključujući i predugovornu obavijest.

 

Zakoni:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_02_19_203.html

 

https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Zakon+o+obveznim+odnosima&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&str=0&qtype=3&pretraga=da